Набавка услуга у јавној мобилној телекомуникационој мрежи