Услуге за смањење популације напуштених животиња и уклањање животињских лешева у 2020. години