Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање, јавна расвета и семафори у 2020. години