Постављање новог кровног покривача на објекат Основног суда у Сенти