Набавка услуге осигурања за општину Сента за 2020. годину