Набавка услуге чишћења Градске куће и Спортске хале у Сенти