Hабавка радова у вези изградње Спортског центра у Сенти – партерно уређење