Набавкa електричне енергије за потпуно снабдевање, јавна расвета и семафориу 2019. години