Набавка услуге чишћења и физичког обезбеђења Спортске хале у Сенти