Набавка услуге механичке, техничке и мануелне подршке у областима одржавања хигијенских услова у згради органа Општине Сента