Набавка услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на санацији уличних фасада Градске куће Сента – друга фаза