Израда идејног пројекта уређења јавног парка “Стеван Сремац” и “Стеван Раичковић” у Сенти