Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице “Нова топлана”и пратећих инфраструктурних инсталација са челичним гасоводом и мерно-регулационом станицом (МРС) у Сенти по систему “кључ у руке”