Набавка услуге израде пројектно техничке документације за изградњу канализационе мреже у 8 улица у МЗ Кертек у Сенти