Набавка погонског горива Евро премијум БМБ – 95 за потребе општине Сента у 2018. години