Набавкa електричне енергије за потпуно снабдевање, јавна расвета и семафори у 2018. години