Замена семафорске опреме на раскрсници улица Петефи Шандора и Нови шор