Набавка услуге осигурања за општину Сента за 2018. годину