Набавка одећа и обућа за потребе радника општине Сента