Додатни радови у вези адаптације и енергетске санације зграде Дома здравља у Сенти