Набавка геодетских услуга за потребеОдсека за имовинско-правне пословеОпштинске управе Сента