Набавка услуге у вези израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за нaводњавање пољопривредних култура