Дуг хлади радијаторе у Сенти

СЕНТА: Блокада рачуна ЈП „Елгас” од стране ЈП „Србијагаса” због неизмиреног децембарског рачуна за утрошени земни гас за систем даљинског грејања у Сенти, забринуо је надлежне у Сенти. Они су упутили апел потрошачима да измирују обавезе, како не би дошло до обуставе испоруке гаса.


На даљинско грејање у Сенти прикључено је око 2.200 потрошача, а како су предочили заменик председника општине Иштван Ђери, директор „Елгаса” Бошко Петровић и финансијски директор Ласло Леринц, корисници даљинског грејања тренутно дугују више од 57 милиона динара. Правна лица за грејање дугују нешто више од 28 милиона динара, док дуговања физичких лица су преко 29 милиона динара. Међутим, нису само дугови потрошача „Елгасу” и неизмирени децембарски рачун „Србијагасу” проблем, него комплетно функционисање система даљинског грејања који се до скоро ослањао на Фабрику шећера ТЕ-ТО, а сада је у улози произвођача и дистрибутера топлотне енергије „Елгас”.

Појашњено је да је „Србијагас” рачун „Елгаса” блокирао у уторак због неплаћеног рачуна за децембар који износи 28,22 милиона динара.

- Ми другачије не можемо сервисирати овај наш дуг, сем да потрошачи редовно измирују своје обавезе- каже Леринц.

Заменик председника општине Иштван Ђери додао је да, уколико се тај рачун не плати у року од пет дана, постоји могућност обуставе испоруке гаса за даљинско грејање, а при том, нема алтернативне могућности за функционисање даљинског грејања и грејање града. Због тога је и упућен апел корисницима да у што краћем року измире бар део дуговања према „Елгасу”.

За разлику од корисника даљинског грејања, због чијих дуговања се „Елгас” суочава са великим тешкоћама, директор Бошко Петровић указао је да индивидуални потрошачи који користе земни гас у домаћинствима, доста уредно плаћају рачуне.

- Потрошачи морају своје обавезе измиривати на време - рекао је Петровић. – Ситуација је изузетно тешка због финансијских проблема, мада има и техничких недостатака због дотрајале мреже топловода која је стара око 40 година, а дуга 30 километара. У топловодну мрежу се изузетно мало улагало, тако да ју је веома тешко одржавати са пет-шест радника.

Према речима Петровића корисници даљинског грејања могу бити задовољни испоруком топлотне енергије, без обзира на све потешкоће техничке природе. Хаварије до којих долази успевају се санирати у року од 24 сата, међутим, проблем представљају поједина домаћинства и пословни простори где нико не борави, тако да је долазило до замрзавања и пуцања инсталација. Неке хаварије са великим губицима на топловоду немогуће је санирати без већих улагања, па тако у једној згради у најужем центру града на сат у неповрат отиче два кубика топле воде.

Ни пола топлоте не искористе

Долазило се у апсурдну ситуацију да на котловском систему изнајмљеном у Фабрици шећера ТЕ-ТО Сента, који опслужује систем даљинског грејања, не могу упумпавањем са три пумпе да надоместе изгубљену воду, па се то одражава на искоришћеност комплетног система.

Због великих губитака на топловоду, степен искоришћености је тек нешто више од 40 одсто, што је према речима директора „Елгаса” Бошка Петровића изузетно мало. Испоставило се да је систем даљинског грејања који је некада конципиран на коришћењу постројења Шећеране за прераду шећерне репе, прилично нерационалан, што је посебно дошло до изражаја у овој сезони када у Сенти није било кампање у Шећерани.

М. Митровић

19. 01. 2017., Дневник