Представници војвођанских општина у пројекту за повећање енергетске ефикасности