Осморо зрело за пензију

СЕНТА: Буџет општине Сента за ову годину, усвојен уочи празника, утврђен је у износу од 984 милиона динара, што је у старту мање за 40 милиона динара,а разлог је што се очекује смањење прихода од аренде за пољопривредно земљиште у државном власништву. У општинској каси планирају се текући приходи и примања буyета од 801,8 милиона динара, пренето је неутрошених 99 милиона динара за посебне намене, док су 83,2 милиона динара планирана средства корисника и из других изнора.


На списку капиталних инфраструктурних улагања је 25 ставки, међу којима замена столарије у Издвојеном одељењу „11. новембар” ОШ „Стеван Сремац”, замена кровне конструкције у Основној музичкој школи „Стеван Мокрањац”, као и наставак радова на адаптацији бивше касарне где смештај треба да добију Историјски архив Сенте и Завод за културу војвођанских Мађара.

Предвиђена је реконструкција саобраћајнице у Улици Стевана Сремца у центру Сенте, али и улагања у путеве, тротоаре и другу инфраструктуру у Сенти, Торњошу и другим насељима општине. Поред обавеза за подмиривања потреба општинске администрације, издатака за потребе образовања, културе и другим областима, у области спорта у односу на досадашње обавезе за функционисање недавно завршене спортске хале намењено је 20 милиона динара. У овој години Сента се спрема да обележи значајан јубилеј - 800 година од првог писаног помена из 1216. године, па је за ту сврху из општинске касе планирано три милиона динара.

Када је у питању максимално дозвољени број запослених на неодређено време у локалној самоуправи, нема разлога за бригу. Затечено стање на измаку године је 376 запослених, за осам више у односу на дозвољених 368, међутим, председник општине Рудолф Цегледи је рекао да ће се очекивано обавезно смањење броја запослених решити без отпуштања, пошто одређен број испуњава услове за одлазак у пензију.

Од општинских институција највећи број запослених је у Јавном комунално-стамбеном предузећу 115, у Предшколској установи „Снежана” 99, ЈП „Елгас” 26, КОЦ „Турзо Лајош” 25, Историјски архив Сенте 13, док је у Општинској управи на неодређено 73 запослених. 

 

М. Митровић

Дневник, 5. јануар 2015.