У ученичком дому 30 места више

СЕНТА: У Гимназији за таленте „Бољаи” у Сенти проширени су капацитети ученичког дома за 30 места, тако да се овде сада може сместити 130 гимназијалаца. Ово је једина школа у Војводини са наставом на мађарском језику природно-математичког усмерења и у њој се школују ђаци из тридесетак војвођанских места.За проширење капацитета ученичког дома у Гимназији „Бољаи” утрошено је више од два милиона динара, Половина средстава је обезбеђена из буџета сенћанске општине, а друга половина је донација Владе Мађарске.


На завршетку радова на оспособљавању нових смештајних капацитета, који су обезбеђени узимањем у закуп досадашњих пословних просторија трећег спрата у суседној згради, ученички дом у Гимназији обишли су председник сенћанске општине Рудолф Цегледи и чланица Општинског већа за образовање и културу Ђенђи Кормањош Катона.

Овим улагањем, како је речено отклоњен је хронични проблем недовољних смештајних капацитета за средњошколце са стране, који се школују у четири средње школе у Сенти. Према речима председника општине Рудолфа Цегледија у сенћанским средњим школама је 250 ученика са стране, па има потребе за даљим проширење смештајних капацитета ученичког дома, за шта се траже одговарајућа решења.

Предвиђено је да се у новопроширени део ученичког дома нови станари уселе у недељу или понедељак. Директор Гимназије „Бољаи” Роберт Кормањош додаје да је обновљена менза, такође и да је набављена савремена опрема за извођење наставе, али да школи недостаје фискултурна сала која није завршена због правних проблема. 

М. Мр.

Дневник, 3. 10. 2015.