Почели су радови на адаптацији зграде Сенћанске Гимназије.

Почели су радови на адаптацији зграде  Сенћанске Гимназије.


У оквиру пројекта који подразумева адаптацију ове зграде у циљу енергетске ефикасности предвиђена је замена прозора на делу уличне

фасаде објекта новом дрвеним столаријом, и поправка постојећих дрвених улазних врата.

С обзиром да је објекат категорисан као споменик културе, сви радови се морају изводити у складу са условима Међуопштинског завода за заштиту споменика културе.

Финансијер пројекта је Општина Сента, извођач радова је " ГАТ " д.о.о. из Новог Сада.