СЕНТА: Исељавање у иностранство празни школе

У северном Потисју несумњиво најзначајнији образовни центар је Сента где раде четири средње школе, за које се по завршетку основне школе највише опредељују и ђаци из околних општина Ада, Кањижа, Чока и Нови Кнежевац. Ту позицију у Сенти желе да сачувају, али то неће бити ни мало лак задатак, јер је све мање малих матураната.


Због миграције која је подстакнута и добијањем двојног мађарског држављанства и могућношћу легалног одласка и запослења у земљама ЕУ, али и због „беле куге”, празне се школске клупе. На истеку ове школске године у мају, средње школе у Сенти и околним општинским центрима у Потисју могу рачунати на око 70 свршених основаца мање, у односу на лањски упис, или цела три одељења.

Чланица Општинског већа Сенте за ресор образовцања Ђенђи Кормањош Катона предочава да се у основним школама у потиским општинама континуирано из године у годину у значајној мери смањује број ђака и матураната. Према подацима из основних школа у пет општина северног Потисја у завршним разредима је сада 720, од којих 542 са наставом на мађарском и 178 са наставом на српском језику. Највероватније да ће овдашње средње школе приликом наредног уписа моћи да рачунају и на мањи број свршених основаца, јер се број стално смањује. Наиме, поред оних који одлазе због преселења породица, ту је и један број оних који се не селе већ се после осмољетке опредељују за школовање у иностранству, највише у Мађарској.

- Због одласка у иностранство због економских разлога и уписа у школе у Мађарској велики број деце по завршетку основне школе у потпуности нестаје из нашег школског система. Велики посао предстоји пред руководиоцима и просветним радницима средњих школа, јер морају уложити изузетне напоре да овдашње школе учине привлачном за ученике, што је први и најбитнији корак да би се отворила планирана одељења. На жалост, ако се настави континуирано смањење броја ученика, на шта школе не могу да утичу, може се довести у питање отварање појединих  одељења. Нама је циљ да очувамо мрежу средњих школа која је на добром гласу, а тиме би сачували и радна места у просвети - указује Ђенђи Кормањош Катона.

Она додаје да су се у школама у Сенти трудили да број одељења за наредну школску годину планирају у односу на бројно стање ученика завршних разреда у основним школама.  У Сенћанској гимназији где је лане било повуци-потегни са отварањем једног одељења на мађарском, иако је било ђака, желе да упишу 150 првака. Желе да сачувају три одељења са наставом на мађарском, по једно општег, друштвеног и природно-математичког смера, а на српском по одељење општег и друштвеног смера.

У Средњој медицинској школи планирају упис три одељења са 90 ученика, од којих два на мађарском и једно на српском, док у Економско-трговинској школи очекују упис укупно 138 првака. Планирано је да се на оба језика настави са трогодишњим школовањем трговаца, а такође и четворогодишњим школовањем економских техничара. У Гимназији за талентоване ученике „Бољаи”, на мађарском језику планирају да упишу 20 ученика на математички смер и исто толико на смер ликовне уметности.

М. Митровић

Дневник, 10. март 2015.