У СЕНЋАНСКОЈ НАРОДНОЈ БАШТИ: Лековита вода чека намену

СЕНТА: Испитивања воде из термалне бушотине, крај комплекса Народне баште у Сенти, потврдила су да она има лековита својства. 


Термални бунар је избушен 2013. године на дубини од 1.120 метара, за шта је из Фонда за капитална улагања АП Војводине издвојено 50 милиона динара. Капацитет овог извора је 20 литара геотермалне воде у секунди.

Узорке воде узете у четири различита временска периода у току године, урадио је Институт за рехабилитацију Србије у Београду, а дата је препорука да се вода због својих специфичних физичко-хемијских својстава може користити за балнеотерапијске сврхе, као помоћно лековито средство, код болести локомоторног апарата, неуролошких, гинеколошких и разних других обољења.

Анализом је утврђено да вода из термалне бушотине у Сенти садржи 1,1 милиграм раствореног водоник сулфида по литри, што је сврстава у класу сумпорних вода. У мишљењу Службе за балнеоклиматологију Института за реуматологију Србије, истиче се да с обзиром да вода која поседује бар милиграм на литар растворених чврстих материја припада категорији минералних вода.

Председник сенћанске општине Рудолф Цегледи наглашава да је препоручено да се вода може користити у терапијске сврхе и развијање рехабилитационог, односно бањског центра, али да ће се користити за рекративне потребе за пуњење и загревање оближњег затвореног базена.

- Са потврдом лековитости воде овим анализама, стварамо једну перспективу за развој наше општине у овом делу, о чему се већ дуго говори. Потенцијал геотермалног извора треба да добије своју намену, али су за то неопходна улагања - каже Цегледи.

М. Митровић

Дневник, 27. фебруар 2015.