Студије на мађарском

На Учитељском факултету у Суботици, са наставом на мађарском језику, према речима продекана за методику професора Гезе Цекуша, до сада нису имали проблема са попуном, јер се уписује свега 55 бруцоша, 35 будућих учитеља и 20 васпитача.


- Образујемо учитеље и васпитаче на основним академским студијама и мастер студијама, а уписују се студенти из Војводине, углавном из региона Потисја и севера Бачке где има највише Мађара. Нашим студентима је много јефтиније да студирају на матерњем језику у Суботици, јер многи могу да путују, добијају стипендију Националног савета Мађара и имају могућност за студентске кредите или стипендије, него да се уписују на најближе учитељске факултете у суседној Мађарској у Сегедину и Баји - каже Цекуш.

М. Митровић

Дневник, 24. фебруар 2015.