Цена иста, обрачун по утрошку

СЕНТА: Цена гејања за око 2.500 корисника даљинског система у Сенти за сада се неће мењати, без обзира на поскупљење земног гаса. Сагласност о томе постигли су чланови Општинског већа Сенте 


и представници Фабрике шећера „ТЕ-ТО”, која је произвођач топлотне енергије за даљински ситем у овом потиском граду. Тако ће, упркод скупљем гасу потрошачи из категорије домаћинства грејање и даље плаћати 7,25 динара по киловат сату, без урачунатог пореза на додату вредност.

Члан Општинског већа Сенте Виктор Варга каже да је највероватније да се ове године цена грејања неће мењати. ОПо његовим речима, до корекције би могло доћи уколико би се значајно променио курс динара према долару, јер би то проузроковало поскупљење гаса, који се користи као основни енергент.

Из Фабрике шећера „ТЕ-ТО” су  због поскупљење гаса још у октобру упутили захтев за корекцију цене грејања. Наиме, за топлотну енергију за кампању прераде шећерне репе и систем даљинског грејања из постројења фабрике гас је још од септембра скупљи за седам посто. Иначе, до почетка грејне сезоне ЈП „Елгас”, коме је од прошле године поверена дистрибуција топлотне енергије и одржавање система даљинског грејања у граду, за све потрошаче у домаћинствима и јавним установама уградио је калориметре, тако да се грејање обрачунава по утрошку.

М. Митровић

Дневник, 17. новембар 2014.