Више радника упослено на краће време

Јавни радови у општини Сента планирани за ову годину почели су са два месеца закашњења због измена и допуна закона о буyетском систему. Кашњење је условило и смањење трајања радног ангажмана са шест на четири месеца. 


Председник сенћанске општине Рудолф Цегледи изјавио је да је због скраћеног рока на извођењу радова упослено више радника. Са евиденције Националне службе за запошљавање, за период од 15. јула до 15. новембра ангажовано је 45 радника на комуналним пословима, док је на пословима социјалних програма ангажовано 18 радника.

М. Мр.

Дневник, 27. 08. 2014.