Стручна пракса увод у посао

СЕНТА: Општински челници Сенте и представници 15 фирми потписали су уговоре о спровођењу стручне праксе, према којима ће оне ангажовати 18 незапослених са евиденције Националне службе за запошљавање, уз подршку средстава из општинске и покрајинске касе. 


Младима којима се ангажују кроз ову меру за подстицање запошљавања биће то прво радно искуство.

Председник сенћанске општине Рудолф Цегледи изјавио је да је за ангажовање приправника, стручну праксу и јавне радове општина овогодишњим буyетом предвидела шест милиона динара, а још толико очекује се на основу учешћа на конкурсима и из покрајинске касе.

Од 18 незапослених који се ангажују у оквиру програма стручне праксе 12 су са средњом стручном спремом и шесторо са високом. Послодавцима који ангажују приправнике са средњом школом, у наредних пола године обезбеђена су средства за исплату личних доходака и то по 15.000 динара месечно, док ће запослени са високом спремом имати по 20.000 динара месечно. У зависности од потреба фирме и њиховог залагања, приправници имају шансе и за сталан посао.

Фирма „Арок и Арок” из Чоке на стручну праксу ће примити троје младих, двоје конобара и једног кувара, за потребе пицерије и ресторана у Сенти. Власник чоканске фирме Јожеф Арок указује да је то шанса младима са евиденције незапослених:

- Спремни смо да прихватимо младе, да им омогућимо да науче да раде посао за који имају диплому, а ако се покажу и да добију стални посао. За више од пола века колико се бавимо пекарством, посластичартсвом и угоститељством пуно младих смо практично обучили да раде, јер садашњи систем школовања није одговарајући за оспособљавање младих за занатска занимања. Очекујем да се потруде и оспособе за послове који су потребни за нашу делатност. Они ће се обучавати уз наше раднике који ту већ стално раде и на њима је да се потруде да оправдају поверење да их запослимо за стално, јер има потребе - каже Арок. 

Председник сенћанске општине Рудолф Цегледи констатује да још нема могућности да се незапослени ангажују на јавним радовима:

- Запело је због измене прописа, а највећа препрека је стопирање сезонског запошљавања у јавним установама, али надам се да ће се тај проблем ускоро разрешити. Тако би од 15.августа могли у јавним радовима упослити још 60 људи на период од три месеца - додаје Цегледи.

М. Митровић

Дневник, 01. 08. 2014.