Гимназији ускраћена два одељења

СЕНТА: У најзначајнијем образовном центру у северном Потисју Сенти, са великим запрепашћењем и огорчењем су дочекали одобрени план Министарства просвете за упис средњошколаца за наредну школску годину, којим је погођена „Сенћанска гимназија” јер су за упис у први разред ускраћена два одељења са 60 ђака. 


Указано је и на мањкавости одобреног уписа у Економско-трговачкој школи.

Незадовољство је на конференцији за медије исказала чланица Општинског већа Сенте за ресор образовања Ђенђи Катона Кормањош, преодочивши да ће према очекивањима у потиским општинама Сента, Ада, Чока, Нови Кнежевац и Кањижа у школској 2013/2014. осми разред завршити 782 ученика, од тога 217 на српском и 565 на мађарском језику.

- У сенћанским средњим школама планирали смо упис 418 ученика. Ако узмемо у обзир да се у Гимназију за талентоване ученике „Бољаи” на мађарском језику уписују ученици са целе територије Војводине, те да Средња медицинска школа поред потиских општина обухвата и подручје северног Баната и северне Бачке, трудили смо се да реално планирамо број будућих одељења, чак и уз то да у наредном периоду рачунамо са значајним смањењем уписа ученика. Међутим, насупрот настојањима да очувамо јаку мрежу средњих школа која функционише у Сенти и које су на добром гласу, план уписа за наредну школску годину угрожава потребе ученика и радна места просветних радника - каже Ђенђи Катона Кормањош.

Она указује да посебно изненађује што се смањења односе на „Сенћанску гимназију”, где је у овој школској години уписано шест одељења првог разреда, од којих два са наставом на српском и четири на мађарском језику. За следећу школску годину овој установи је одобрено отварање четири одељења по 30 ученика, од којих су по два на српском и мађарском језику општег и друштвеног смера, а није одобрено отварање још једног одељења општег смера на мађарском са 30 и двојезично одељење природно-математичког смера на српском и мађарском са 30 ученика, тако да ће ако се нешто не измени, мимо очекивања „Сенћанска гимназија” моћи да упише 60 првака мање.

- Овде се уписују свршени основци из потиских општина, па смо очекивали да ће надлежне просветне институције имати разумевања за исказане потребе за наредну школску годину, а сматрамо да у Министарству просвете нису узели у обзир све наше аргументе, пре свега да у Гимназији у Новом Кнежевцу није отворено гимназијско образовање на мађарском језику. Од Националног савета мађарске националне мањине, као суоснивача „Сенћанске гимназије”, затражићемо помоћ да се утврђени план уписа преиспита о смањењу броја одељења, а тражимо да се измени и план уписа у Економско-трговачкој школи, за коју такође нису уважени наши захтеви - наглашава Ђенђи Катона Кормањош.

У случају Економско-трговачке школе у Сенти тражено је да се отворе експериментална одељења за комерцијалисте на српском и мађарском језику са по 24 ученика, али уместо тога одобрен је упис за одељење финансијског администратора на мађарском језику, а ускраћен је упис првака комерцијалне струке.

- Од надлежних захтевамо отварање одељења за комерцијалисте и на српском језику, а да се уместо струке финансијског администратора које нисмо ни тражили, одобри упис одељења за комерцијалисте на мађарском језику - каже Ђенђи Катона Кормањош.

У Економско-трговачкој школи је за наредну школску годину одобрен упис по једног одељења за пословне администраторе на оба језика са по 30 првака, одељење финансијског администратора на мађарском са 30 првака које није тражено, а за трогодишње школовање на трговачком смеру на мађарском предвиђен је упис 30 првака.

У Гимназији за талентоване ученике на мађарском „Бољаи” били су боље среће јер је одобрен упис у математичко одељење и одељење техничара ликовне уметности са по 20 првака. Одобрена су и тражена одељења у Средњој медицинској школи за одељење смера здравствене и социјалне заштите на српском за 30 ученика, одељења медицинске сестре-техничара и фармацеустских техничара са по 30 ученика са наставом на мађарском.

М. Митровић (Дневник)