Електроника води до шалтера

СЕНТА: У Услужном центру Општинске управе Сенте почео је да ради систем електронског пријављивања и позивног система грађана приликом обраћања на шалтерима општинске администрације. Како су истакли председник општине Рудолф Цегледи и стручни сарадник у Општинској управи Арпад Маћко, пројекат унапређења комуникације са грађанима у локалној самоуправи коришћењем савремених електронских система, обезбеђује унапређење ефикасности пружања услуга грађанима.


Увођење ове новине Општинска управе Сенте је спровела међу првима у Србији, а очекује се да ће грађани мање чекати пред шалтерима, да би обавили послове у локалној самоуправи. 

Годишње се на шалтерима Услужног центра у Сенти изда преко 24.000 извода из матичних књига и преко 8.000 уверења о држављанству. Поред тога на шалтерима се оверавају потписи, печати и фотокопије, радне књижице, издају се уверења о имовинском стању, листе непокретности, копије планова, примају су захтеви о промени власништва и тако даље. Велики број грађана се обраћа и шалтеру локалне пореске администрације ради потврда о дечијем додатку, пријаве имовине правних и физичких лица, издавања решења пореза на имовину и прегледа стања пореског рачуна.

- Увођењем електронског система омогућено је да грађани једним покретом руке добију редни број за одговарајући шалтер. На тај начин се избегавају непријатне ситуације и непотребне гужве пред шалтерима - каже Арпад Маћко.

Вредност пројекта је око 1,5 милиона динара, а реализован је захваљујући Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу АП Војводине.

М. Митровић

Дневник, 09. април 2014.