Локални план запошљавања

Привремени посао за 60 Сенћана

Одборници Скупштине општине Сента једногласно су усвојили локални акциони план запошљавањана на подручју општине Сента за ову годину, којим је за подстицање запошљавања обезбеђено 12 милиона динара. Половина средстава обезбедиће се из општинске касе, а друга половина из покрајинских фондова. 


Председник сенћанске општине Рудолф Цегледи најавио је да ће се на одређено време упослити 60 лица. Од предвиђених средстава за подстицање запошљавања 9,5 милиона динара биће утрошено за наставак програма јавних радова, а преосталих 2,5 милиона динара ће се усмерити на запошљавање приправника.

У оквиру јавних радова за 42 особе обезбеђено је посао у периоду од пола године, док је у оквиру програма запошљавања приправника предвиђено ангажовање 18 младих. Они ће бити запослени на одређено време од шест месеци или годину дана, у зависности од школске спреме.

М. Мр.

Дневник, 05. 04. 2014.