Спорни децембарски рачуни за гас

Радна група коју је формирао председник општине Сента Рудолф Цегледи да би проверила примедбе грађана због високих децембарских рачуна грејања, констатовала је да није било неправилности у раду дистрибутера топлотне енергије и гаса ЈП „Елгас“ из Сенте, већ да је спорна само велика потрошња гаса.


Према извештају Золтана Борошђевија и Ференца Дудаша испитане су све представке и рекламације, а констатовано је да произвођач топлотне енергије Шећерана „ТЕ-ТО“ није у стању да производи јефтинију топлотну енергију, као и да је дистрибутер „Елгас“ наследио 30 година стару инсталацију са великим губицима енергије.

Золтан Борошђеви каже да је „Елгас“ радио у складу са општинском одлуком и да је накнада за мерно место међу најнижим у земљи, али да је проблем у заједничкој потрошњи када се поједини потрошачи искључују. Општинском одлуком је предвиђени да за то сугласност треба да дају сви станари зграде, да се одјава може урадити само ван грејне сезоне, што није увек испоштовано.

 

Н. К.

Блиц, 3. март 2014.