Правда на два језика

Пригодном свечаношћу у Сенти, којој су присуствовали представници државних правосудних институција, ПУ Кикинда, привредника, јавних установа и локалних самоуправа Сенте, Кањиже и Аде, обележен је поновни почетак рада Општинског суда Сента за подручје три потиске општине. 


Председница Општинског суда Ерика Сарвак Барати нагласила је да је поновно успостављање суда у Сенти од историјског значаја за живот у три потиске општине, јер је то корак даље у побољшању квалитета живота грађена, јер правда ће им бити доступнија. Судије и запослени у Општинском суду у Сенти залагаће се да оправдају повраћај ове институције, његовим ефикасним функционисањем заједно са Основним јавним тужилаштвом, које је такође поново враћено Сенти, наглашено је на скупу.

Суд у Сенти има дугу традицију, јер је почео да функционише 1872. године, потом је од 1945. функционисао као Срески суд до 1963. гдине, да би наставио да ради као Општински суд, при чему је по успешности једно време био на првом месту у Србији, да би 2009. године престао да постоји као самосталан суд и постао Судска јединица Основног суда Суботица. По новој правосудној мрежи  од почетка ове године суд у Сенти ради за територију општина Сента, Кањижа и Ада.

Према речима председнице Ерике Сарвак Барати свих девет предвиђених судијских места је попуњено, обезбеђени су сви услови да се послови обављају на српском и мађарском језику, који су у овим срединама у равноправној службеној употреби.

У Општинском суду Сента раде кривично, грађанско и извршно одељење, са 39 запослених, за сада установа нема посебно рачуноводство, него те послове и даље обавља Основни суд у Суботици, али је добијена усмена сагласност за формирање заједничке рачуноводствене службе са Основним јавним тужилаштвом Сента и Основним прекршајним судом Сента. Према номенклатури сенћански суд има три судијска сарадника, а према утврђеним нормативима има право на девет сарадника заједно са судијским приправницима, али Сарвак Барати напомиње да тренутно немају ниједног ангажованог судијског приправника, те да се још не зна када ће моћи да се ангажују, због рестрикције у запошљавању које се не може обављати без сагласности ресорног Министарства.

- Суд нема судске јединице, него је јединствена установа, па има канцеларије за оверу поднесака у Ади и Кањижи. За сада ћемо у канцеларијама у Ади и Кањижи обављати те послове који нису директно везане за обављање судијских послова. Када добијемо одлуку од виших правосудних органа моћи ћемо да организујемо судијске дане у Ади и Кањижи, што очекујемо да се деси у најскорије време - каже председница Општинског суда Сента Ерика Сарвак Барати.

М. Митровић

Дневник