Нема формуле за олакшице

СЕНТА: На подручју сенћанске општине примqено је 180 захтева, а у претходном периоду за легализацију је било пријављено 1.007 објеката. Од раније примљених захтева до сада је завршено 430 и за те објекте су накнадно издате грађевинске и употребне дозволе.


Грађевинска инспекторка Елеонора Тот каже да вероватно има још нелегално изграђених објеката чији власници нису поднели затев за легализацију, али колико је таквих објеката за сада нема евиденције. 

- Власници нелегално изграђених објеката су се углавном определили за легализацију, јер без тога нису у могућности да их продају или ставqају под хипотеку приликом узимаwа кредита. Колико знам главни стамбени објекти су пријавqени и њихови власници раде на томе да добију грађевинске и употребне дозволе - каже Елеонора Тот.

У сенћанској општини није доношен нови ценовник за плаћање накнада за легализацију бесправно подигнутих објеката, него се користи досадашњи ценовник за накнаду за коришћење грађевинског земљишта. Тот напомиње да је у готово свим случајевима легализовани стамбени објекат једина некретнина тог власника. Општинска накнада за коришћење грађевинског земљишта израчунава се према утврђеној формули, при чему је узета у обзир комунална опремљеност. Општина је подељена у пет зона, па накнада за добијање грађевинске и употребне дозволе зависи од намене објекта и у којој се зони налази, а највише су накнаде за пословне објекте.         

У поступку легализације, поред накнаде за грађевинско земљиште која за просечне стамбене објекте износи око 300 до 400 евра нису занемарљиви и трошкови неопходних услуга геодета и катастра. Олакшица за бесправну градњу неће бити, већ се све рачуна по раније утврђеној формули. Кажу да су се руководили и поништењем спорних законских одредби од стране Уставног суда, као и да они који су градили нелегално не буду у повоqнијем положају од грађана који су градили легално и измирили све обавезе. 

М. Митровић

Дневник, 8. фебруар 2014.