Модернизација е-скупштине

У згради Министарства државне управе и локалне самоуправе дана 22. априла потписан је Уговор о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе са министром Бранком Ружићем. Средства су намењена за унапређење и надоградњу е- скупштинског система и тиме је учињен још један корак ка ефикаснијем и савременијем раду Скупштине општине Сента.