Покренимо легализацију!

Елеонора Тот, грађевински инспектор Општинске управе у Сенти је  позвао пажњу грађана, да  користе могућности  које  пружа нови Закон о легализацији који  је  ступио на снагу 1. новембра, и  да  озаконе објекте који  се  користе  без грађевинске  и  употребне  дозволе.

Надлежна је  рекла,  да  се  свака зграда  изграђена  до  1. новембра 2013. године  може легализовати.  Закон грађанима обезбеђује  три месеца за подношење  захтева,  односно пријаве  примамо  до 1. фебруара  2014. године. 


- Добро би било када  би заинтересовани користили нове могућности,  и  када  би покренули процес легализације,  пошто је  то у њиховом интересу.  Некретнина без документације је  безвредна,  на  исту  се  не  може узимати кредит,  не  може  се продати,  истом и наследници  имају само проблема.  Ако је реч о новоградњи ја увек саветујем,  да  радије  саграде неколико  квадратних метара  мању кућу, али да  узимају обавезно  дозволе,  накнадно је  увек скупље озакоњавање.  Враћајући се на легализацију, непотребно је  чекати,  да ће можда једном бити  бесплатна. До тога сигурно неће доћи,  било би и неправедно према онима,  који су градили са дозволом.  Цена легализације се не може  конкретно рећи,  пошто зависи  од  више  тога, на  пример  од  сразмере некретнине,  о  локализацији,  од  цена  канцеларија за планирање,  од цена  приватних  геодетских канцеларија и  од  накнаде.  Закон од  трошкова легализације  нуди могућност  дугорочне отплате у ратама накнаде за коришћење грађевинског земљишта – чак и за 20 година. Локалне самоуправе имају право да   утврде ове  накнаде,  и на  то, да  по  потреби смање максимални  рок  отплате  од  двадесет  година.  И о  осталим могућим повластицама одлучују  локалне  самоуправе,  повластице могу имати самци,  којима се на тај начин  решава  проблем становања,  оштећени и они који примају социјалну помоћ.

 

У Сенти још није донета одлука која се на то односи,  пошто је  овај  Закон још веома свеж,  и  по закону за доношење  исте локалне  самоуправе  имају три месеца.  Након предаје  захтева који се  односи на  озакоњавање  објекта који је  изграђен без дозволе грађани имају годину дана  да допуне  свој захтев,  односно да  приложе геодетски  цртеж мерења,  планску  документацију објекта  у три примерка,  власнички лист,  докуменат  који потврђује  уплату  административне  таксе,  односно докуменат о сређивању накнаде  за  коришћење  грађевинског земљишта.  Пријава некретнина  изграђених без дозволе, односно  покретање поступка  легализације у  Сенти тренутно кошта 510 динара,  цена садржи како  републичку, тако и општинску таксу.  Када смо већ покренули  процес,  месеци нам стоје  на располагању да  бисмо прикупили  и осталу документацију, али  у старту најбитнија је пријава.  У Сенти је  иначе пријављено  отп. 1000 илегално изграђених некретнина,  од  тога  смо  код  мање  од половине стигли до  краја  легализације.  Многи су само пријавили своју  потребу  озакоњавања,  након тога нису ништа  учинили у предмету.

 

Мађар Со, 16. новембар  2013. г.