К О Н К У Р С за финансирање пројеката-програма рада Удружења у Општини Сента у 2015. години