РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА