КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ВЕЗАНИХ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЦИЉЕВА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2014. ГОДИНИ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Општина Сента обавештава удружења,установед и заинтересоване организације да је дана 19.03.2014. године објављен КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ВЕЗАНИХ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЦИЉЕВА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2014. ГОДИНИ.

Конкурс је отворен до 10.04.2014. године до 14 часова.

Интересовати се на телефон 024/655-428, или лично у канцеларији 31. Градске

куће.

КОНКУРС

OБРАЗАЦ