ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА