САОПШТЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СЕНТА И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА

На основу извештаја Службе за обезбеђење и на основу прегледа снимка са видео надзора, ове среде, неколико сенћанских грађана, који себе сматрају шампионима демократије  неовлашћено су ушли у више просторија Градске куће, истичући своја политичка гледишта, повређујући лична права и понашајући се недостојно.

Тиме нису положили жртву на олтару демократије већ на олтару анархије. Пословник Скупштине општине, управни поступак и иницијативе грађана имају своја правила.То Сенћани знају и наши одборници су до сада ова правила поштовали. Одборници имају право на имунитет, који се односи на њихово мишљење, а које износе на седницама Скупштине, што им ни у ком случају  не даје право на самовољу.

Горе наведена лица нису узела у обзир поступак пријема странака и прописе који се односе на коришћење Свечане сале, неосновано су оптуживали и повређивали лична права других и направили снимке камером.

Изражавање мишљења има своје место и време. Овакво понашање наших суграђана се десило у интересу краткорочних политичких циљева чиме су ометали грађане у обављању послова, као и рад запослених у општинској управи. Место и време њихових поступака није у складу са правилима, што је свакако прекршај.

Основа демократије је да се донета правила поштују, а измене тих правила имају своје начине, што свакако није ширење анархије.

Просторије Градске куће су доступне свима, уколико се благовремено и по правилу пријаве. Свако може да изнесе своје примедбе надлежним органима, али убудуће ако ће неко са политичким циљем нерегуларно наступати, иницираћемо покретање службеног поступка у интересу заштите заједнице.

Општинска управа и стручна служба СО Сента и даље ће подржавати демократски облик остваривања индивидуалних и заједничких интереса и дистанцирати се од непредвидивих самовољних радњи.

 

                                                                                              Начелник Општинске управе  с.р

Сента, 17.5. 2019.                                                                Секретар Скупштине општине с.р.