Јавни увид - нацрт измена и допуна просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске и гарница Мађарске