ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА програма и пројеката субјеката у култури у области савременог уметничког стваралаштва