ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА У ОБЛАСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ВОДНОГ САОБРАЋАЈА – ОБАВЉАЊА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ ПРЕКО РЕКЕ ТИСА