ЈАВНA РАСПРАВA О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ СЕНТА ЗА ПЕРИОД 2017-2018. ГОДИНЕ